تور وان از ساری

تور وان از شهر رشت همه روزه از پایانه دولت شهر ساری به سمت پایانه مرکزی شهرتبریز حرکت دارد . و از شهر تبریز به سمت مرز رازی و سپس به سمت شهر وان حرکت خواهد کرد .

ساعت حرکت تور وان از ساری

تور وان از شهر ساری همه روزه ساعت 15:00 حرکت دارد و بازگشت از تبریز ساعت 16:00 می باشد 

مسافرات تا ساعت 10:00 به مرز رازی می رسند و بازرسی مرز انجام مشود .

برای بازگشت از شهر وان برای تورهای رشت ساعت 09:00 سرویس ترانسفر به دنبال مسافران می آیند و به سمت شهر تبریز حرکت میکنند و حدود ساعت 15:00 به پایانه شهر تبریز می رسند وآماده حرکت به سمت شهر رشت می شوند