تور وان از صفهان

تور وان از اصفهان همه روزه از پایانه کاوه شهر اصفهان به سمت شهر پایانه مسافربری مرکزی تبریز و طول این مسیر حدود 11 ساعت می باشد . پس از رسیدن به شهر تبریز ره سمت مرز رازی شهر خوی حرکت کرده و تا ساعت 13:00 به شهر وان و محل اقامت خود میرسند .

ساعت حرکت تور وان از اصفهان

تور وان از اصفهان همه روزه ساعت 19:00 الی 20:00 می باشد و حدود ساعت 07:00 به شهر تبریز می رسند و به سمت مرز خوی و شهر وان حرکت میکنند .

برای مسیر بازگشت به وقت شهر وان ساعت 11:00 حرکت میکنند و تا ساعت 15:00 به ترمینال مرکزی شهر تبریز می رسند و به سمت پایانه کاوه شهر اصفهان حرکت میکنند .