تور لحظه آخری کیش ویژه 28 فروردین 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

690,000 تومان
690,000 تومان
590,000 تومان
BB

790,000 تومان
940,000 تومان
590,000 تومان
BB

880,000 تومان
1,030,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,160,000 تومان
1,390,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,420,000 تومان
1,950,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,680,000 تومان
2,050,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,920,000 تومان
2,450,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 690,000 تومان 690,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 790,000 تومان 940,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 880,000 تومان 1,030,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,160,000 تومان 1,390,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,420,000 تومان 1,950,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,680,000 تومان 2,050,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,920,000 تومان 2,450,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات