تور باکو 4 شب ویژه مسابقات فرمول یک

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

3,295,000 تومان
3,995,000 تومان
BB

3,595,000 تومان
4,295,000 تومان
BB

3,795,000 تومان
4,595,000 تومان
ART

BB

3,845,000 تومان
4,695,000 تومان
BB

4,395,000 تومان
5,195,000 تومان
نام هتل AZALEA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,295,000 تومان 3,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,595,000 تومان 4,295,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CROWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,795,000 تومان 4,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ART

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,845,000 تومان 4,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ATLAS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,395,000 تومان 5,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط