تور باکو تعطیلات خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ART

BB

3,990,000 تومان
4,690,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

4,090,000 تومان
4,850,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

4,190,000 تومان
4,990,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

4,390,000 تومان
5,290,000 تومان
4,190,000 تومان
BB

4,590,000 تومان
5,390,000 تومان
4,290,000 تومان
BB

4,790,000 تومان
5,490,000 تومان
4,390,000 تومان
نام هتل ART

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,990,000 تومان 4,690,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,090,000 تومان 4,850,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RICH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,190,000 تومان 4,990,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METRO CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,390,000 تومان 5,290,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ PARK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,590,000 تومان 5,390,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ POINT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,790,000 تومان 5,490,000 تومان 4,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط