تور آنتالیا 5 و 6 فروردین

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
3,790,000 تومان
UALL

4,990,000 تومان
6,090,000 تومان
3,990,000 تومان
UALL

5,690,000 تومان
7,290,000 تومان
4,590,000 تومان
UALL

6,390,000 تومان
8,590,000 تومان
4,890,000 تومان
UALL

6,990,000 تومان
9,090,000 تومان
5,190,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,490,000 تومان 5,690,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,990,000 تومان 6,090,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل FUN&SUN MIAROSA GHAZAL RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,690,000 تومان 7,290,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,390,000 تومان 8,590,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,990,000 تومان 9,090,000 تومان 5,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات