تور کیش 6,5فروردین98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,620,000 تومان
BB

1,820,000 تومان
BB

2,150,000 تومان
BB

2,500,000 تومان
BB

2,670,000 تومان
BB

3,050,000 تومان
HB

3,390,000 تومان
HB

3,570,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته 1,620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته 1,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته 2,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته 2,670,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته 3,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته 3,390,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته 3,570,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط