تورپکن+شانگهای8شب نوروز98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

15,500,000 تومان
18,800,000 تومان
14,450,000 تومان
10,000,000 تومان
نام هتل MARCO POLO PARKSIDE BEIJING

CROWNE PLAZA FUDAN SHANGHAI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,500,000 تومان 18,800,000 تومان 14,450,000 تومان 10,000,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط