تورچین(نمایشگاه سنگ شیامن)نوروز98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

9,800,000 تومان
12,200,000 تومان
نام هتل GRAND PALAC

XIAMEN WANJILA INTERNATIONAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 9,800,000 تومان 12,200,000 تومان
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط