تور زمینی ارمنستان (4شب)ویژه ژانویه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,850 تومان + 140 دلار
BB

1,950 تومان + 150 دلار
BB

1,100,000 تومان + 100 دلار
BB

1,450,000 تومان + 120 دلار
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته 1,850 تومان + 140 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ANI PLAZA

قیمت 2 تخته 1,950 تومان + 150 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل nice

قیمت 2 تخته 1,100,000 تومان + 100 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته 1,450,000 تومان + 120 دلار
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط