تور دبی (3شب) ویژه 17 و 24 دی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,770,000 تومان
11,800,000 تومان
7,950,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

9,300,000 تومان
12,600,000 تومان
8,400,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

9,500,000 تومان
12,800,000 تومان
8,400,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

9,900,000 تومان
13,300,000 تومان
8,900,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

10,700,000 تومان
14,800,000 تومان
9,700,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

10,700,000 تومان
14,800,000 تومان
9,700,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

10,900,000 تومان
15,200,000 تومان
9,900,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

11,800,000 تومان
16,200,000 تومان
10,800,000 تومان
5,320,000 تومان
BB

26,000,000 تومان
41,400,000 تومان
25,900,000 تومان
4,500,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,770,000 تومان 11,800,000 تومان 7,950,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CENTRL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,300,000 تومان 12,600,000 تومان 8,400,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVARI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,500,000 تومان 12,800,000 تومان 8,400,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Al barsha

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,900,000 تومان 13,300,000 تومان 8,900,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,700,000 تومان 14,800,000 تومان 9,700,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avenue

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,700,000 تومان 14,800,000 تومان 9,700,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ramada by Wyndham Dubai Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,900,000 تومان 15,200,000 تومان 9,900,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avani deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,800,000 تومان 16,200,000 تومان 10,800,000 تومان 5,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RIXOS BAB ALBAHR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 26,000,000 تومان 41,400,000 تومان 25,900,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات