تور کیش (4شب) ویژه 26 و 27 آذر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,420,000 تومان
3,300,000 تومان
2,390,000 تومان
BB

2,700,000 تومان
4,250,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

3,350,000 تومان
5,350,000 تومان
3,180,000 تومان
BB

3,550,000 تومان
5,750,000 تومان
3,410,000 تومان
BB

3,650,000 تومان
5,800,000 تومان
3,520,000 تومان
BB

3,800,000 تومان
5,840,000 تومان
3,680,000 تومان
BB

3,900,000 تومان
6,500,000 تومان
3,810,000 تومان
BB

4,350,000 تومان
6,900,000 تومان
4,180,000 تومان
BB

4,600,000 تومان
6,990,000 تومان
4,470,000 تومان
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 2,420,000 تومان 3,300,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 2,700,000 تومان 4,250,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,350,000 تومان 5,350,000 تومان 3,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سارا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,550,000 تومان 5,750,000 تومان 3,410,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,650,000 تومان 5,800,000 تومان 3,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,800,000 تومان 5,840,000 تومان 3,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,900,000 تومان 6,500,000 تومان 3,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,350,000 تومان 6,900,000 تومان 4,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,600,000 تومان 6,990,000 تومان 4,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط