تور هند(3شب دهلی +2 شب آگرا+2 شب جیپور) ویژه 22 بهمن

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

BB

15,990,000 تومان
21,750,000 تومان
11,500,000 تومان
8,290,000 تومان
BB

FB

BB

18,790,000 تومان
24,750,000 تومان
12,590,000 تومان
8,590,000 تومان
BB

BB

BB

19,990,000 تومان
27,390,000 تومان
12,990,000 تومان
8,790,000 تومان
نام هتل golden tulip

the retreat

Hotel Royal Orchid

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,990,000 تومان 21,750,000 تومان 11,500,000 تومان 8,290,000 تومان
خدمات BB
BB
BB
توضیحات
نام هتل COUNTRY INN

CLARKS SHIRAZ

Hotel Royal Orchid

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,790,000 تومان 24,750,000 تومان 12,590,000 تومان 8,590,000 تومان
خدمات BB
FB
BB
توضیحات
نام هتل leea ambience

radisson agra

CROWN PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,990,000 تومان 27,390,000 تومان 12,990,000 تومان 8,790,000 تومان
خدمات BB
BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط