تور گروهی فستیوال خرید وان (28مهر)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,500,000 تومان
1,000,000 تومان
BB

2,700,000 تومان
1,000,000 تومان
نام هتل SARDUR

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,500,000 تومان 1,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Palas Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,700,000 تومان 1,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات