تور کیش (3شب) ویژه 14 و 15 آبان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,150,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

2,200,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

2,470,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

2,800,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

2,880,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

2,950,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

3,100,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

3,380,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

3,570,000 تومان
1,750,000 تومان
BB

7,500,000 تومان
1,750,000 تومان
نام هتل ققنوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,150,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,200,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,470,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,800,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,880,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,950,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,100,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,380,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,570,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 7,500,000 تومان 1,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط