تور کیش (4شب) ویژه 23 مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,980,000 تومان
2,560,000 تومان
1,980,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

2,000,000 تومان
-
-
-
BB

2,335,000 تومان
3,270,000 تومان
2,335,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

2,345,000 تومان
3,290,000 تومان
2,345,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

2,580,000 تومان
3,760,000 تومان
2,580,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

2,680,000 تومان
3,960,000 تومان
2,680,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

2,790,000 تومان
4,180,000 تومان
2,790,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

2,840,000 تومان
4,280,000 تومان
2,840,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

2,945,000 تومان
4,490,000 تومان
2,945,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

2,995,000 تومان
4,590,000 تومان
2,995,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

3,120,000 تومان
4,840,000 تومان
3,120,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

3,480,000 تومان
5,560,000 تومان
3,480,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

4,180,000 تومان
6,960,000 تومان
4,180,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

6,110,000 تومان
10,760,000 تومان
6,110,000 تومان
1,510,000 تومان
BB

7,730,000 تومان
14,010,000 تومان
7,730,000 تومان
1,510,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,980,000 تومان 2,560,000 تومان 1,980,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ققنوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,000,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سوییت کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,335,000 تومان 3,270,000 تومان 2,335,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,345,000 تومان 3,290,000 تومان 2,345,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Eram4

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,580,000 تومان 3,760,000 تومان 2,580,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,680,000 تومان 3,960,000 تومان 2,680,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سارا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,790,000 تومان 4,180,000 تومان 2,790,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل صدف

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,840,000 تومان 4,280,000 تومان 2,840,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,945,000 تومان 4,490,000 تومان 2,945,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,995,000 تومان 4,590,000 تومان 2,995,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گرند کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,120,000 تومان 4,840,000 تومان 3,120,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس پالاس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,480,000 تومان 5,560,000 تومان 3,480,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,180,000 تومان 6,960,000 تومان 4,180,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,110,000 تومان 10,760,000 تومان 6,110,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,730,000 تومان 14,010,000 تومان 7,730,000 تومان 1,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات