تور کیش (3شب) ویژه 2 مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,240,000 تومان
2,560,000 تومان
2,150,000 تومان
1,950,000 تومان
BB

2,930,000 تومان
4,010,000 تومان
2,750,000 تومان
1,950,000 تومان
BB

3,400,000 تومان
4,270,000 تومان
2,800,000 تومان
1,950,000 تومان
BB

3,640,000 تومان
5,380,000 تومان
3,260,000 تومان
1,950,000 تومان
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,240,000 تومان 2,560,000 تومان 2,150,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس پالاس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,930,000 تومان 4,010,000 تومان 2,750,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,400,000 تومان 4,270,000 تومان 2,800,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,640,000 تومان 5,380,000 تومان 3,260,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط