تور کیش (3شب) ویژه تعطیلات مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,600,000 تومان
BB

2,700,000 تومان
BB

2,900,000 تومان
BB

3,150,000 تومان
BB

3,300,000 تومان
BB

3,400,000 تومان
BB

3,420,000 تومان
BB

3,650,000 تومان
BB

4,850,000 تومان
نام هتل هتل آپارتمان شباویز

قیمت 2 تخته 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل jame jam

قیمت 2 تخته 2,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل صدف

قیمت 2 تخته 2,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته 3,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته 3,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی

قیمت 2 تخته 3,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته 3,420,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

قیمت 2 تخته 3,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته 4,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات