تور کیش (4شب) ویژه 31 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,000,000 تومان
1,940,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

2,050,000 تومان
2,030,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

2,080,000 تومان
2,045,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

2,090,000 تومان
2,070,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

3,190,000 تومان
2,180,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

3,280,000 تومان
2,260,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

3,300,000 تومان
2,370,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

3,330,000 تومان
2,580,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

3,340,000 تومان
2,810,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

3,380,000 تومان
2,900,000 تومان
1,180,000 تومان
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,000,000 تومان 1,940,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,050,000 تومان 2,030,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,080,000 تومان 2,045,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,090,000 تومان 2,070,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,190,000 تومان 2,180,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آریان

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,280,000 تومان 2,260,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,300,000 تومان 2,370,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,330,000 تومان 2,580,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,340,000 تومان 2,810,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,380,000 تومان 2,900,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط