تور آنتالیا ویژه 25 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
ALL

9,945,000 تومان
ALL

12,480,000 تومان
UALL

13,960,000 تومان
UALL

14,175,000 تومان
UALL

15,865,000 تومان
UALL

21,510,000 تومان
ALL

24,115,000 تومان
UALL

24,960,000 تومان
UALL

25,595,000 تومان
ALL

26,230,000 تومان
UALL

29,190,000 تومان
UALL

30,245,000 تومان
UALL

31,940,000 تومان
UALL

37,860,000 تومان
ALL

38,075,000 تومان
UALL

51,400,000 تومان
نام هتل Melodi Hotel

قیمت 2 تخته 9,945,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Sports Belek Hotel

قیمت 2 تخته 12,480,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARMAS LARA

قیمت 2 تخته 13,960,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ARMAS SUNRISE

قیمت 2 تخته 14,175,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته 15,865,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته 21,510,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته 24,115,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

قیمت 2 تخته 24,960,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته 25,595,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته 26,230,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته 29,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته 30,245,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

قیمت 2 تخته 31,940,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته 37,860,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل The Land Of Legends Kingdom

قیمت 2 تخته 38,075,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته 51,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات