آفر ویژه تور آنتالیا(هتل 5 ستاره) ویژه 22 مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
UALL

21,690,000 تومان
34,590,000 تومان
16,290,000 تومان
UALL

25,990,000 تومان
36,290,000 تومان
18,890,000 تومان
UALL

26,690,000 تومان
36,290,000 تومان
18,890,000 تومان
UALL

27,690,000 تومان
37,590,000 تومان
19,290,000 تومان
UALL

33,690,000 تومان
56,590,000 تومان
23,190,000 تومان
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,690,000 تومان 34,590,000 تومان 16,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 25,990,000 تومان 36,290,000 تومان 18,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 26,690,000 تومان 36,290,000 تومان 18,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Golf Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 27,690,000 تومان 37,590,000 تومان 19,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 33,690,000 تومان 56,590,000 تومان 23,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات