تور کیش ویژه 15 مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,560,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,615,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,730,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,745,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,845,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,845,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,845,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,865,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,895,000 تومان
930,000 تومان
BB

1,905,000 تومان
930,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,560,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,615,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,730,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,745,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,845,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارس نیک

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,845,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,845,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,865,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,895,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سارا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,905,000 تومان 930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات