آفر هتل های 5 ستاره تاپ آنتالیا (کرندون)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
ALL

28,350,000 تومان
UALL

29,075,000 تومان
UALL

29,985,000 تومان
UALL

36,345,000 تومان
UALL

37,255,000 تومان
UALL

38,165,000 تومان
UALL

60,885,000 تومان
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته 28,350,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LARA BARUT COLLECTION

قیمت 2 تخته 29,075,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته 29,985,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury Resort

قیمت 2 تخته 36,345,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل VOYAGE BELEK GOLF & SPA-BELEK

قیمت 2 تخته 37,255,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته 38,165,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته 60,885,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات