تور کیش ویژه هتلهای 5 ستاره (آفر استثنایی)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,690,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

1,720,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

1,930,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,120,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,220,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,320,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

3,460,000 تومان
1,250,000 تومان
HB

3,570,000 تومان
1,250,000 تومان
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,690,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,720,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس پالاس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,930,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,120,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,220,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,320,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,460,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,570,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات HB
توضیحات