تور ارمنستان ویژه عید قربان(30تیر)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

9,290,000 تومان
10,830,000 تومان
7,380,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

9,290,000 تومان
10,830,000 تومان
7,380,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

9,890,000 تومان
10,730,000 تومان
8,150,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

10,190,000 تومان
12,000,000 تومان
9,200,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

10,990,000 تومان
13,600,000 تومان
9,300,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

11,490,000 تومان
14,700,000 تومان
9,420,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

11,990,000 تومان
15,360,000 تومان
8,570,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

12,190,000 تومان
15,890,000 تومان
9,740,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

12,690,000 تومان
16,230,000 تومان
9,760,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

12,790,000 تومان
17,620,000 تومان
9,430,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

13,990,000 تومان
18,440,000 تومان
10,790,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

14,990,000 تومان
21,600,000 تومان
10,820,000 تومان
6,890,000 تومان
نام هتل BELLA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,290,000 تومان 10,830,000 تومان 7,380,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BAXOS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,290,000 تومان 10,830,000 تومان 7,380,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHIRAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,890,000 تومان 10,730,000 تومان 8,150,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Comfort Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,190,000 تومان 12,000,000 تومان 9,200,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ani Central Inn

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,990,000 تومان 13,600,000 تومان 9,300,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Central Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,490,000 تومان 14,700,000 تومان 9,420,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hyatt Place Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,990,000 تومان 15,360,000 تومان 8,570,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Best Western Plus Congress Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,190,000 تومان 15,890,000 تومان 9,740,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,690,000 تومان 16,230,000 تومان 9,760,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NATIONAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,790,000 تومان 17,620,000 تومان 9,430,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,990,000 تومان 18,440,000 تومان 10,790,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,990,000 تومان 21,600,000 تومان 10,820,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط