تور ترکیبی مشهد ویژه 25 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,455,000 تومان
BB

1,555,000 تومان
BB

1,660,000 تومان
BB

1,670,000 تومان
BB

1,740,000 تومان
BB

1,800,000 تومان
JAM

BB

1,900,000 تومان
BB

1,990,000 تومان
نام هتل moein

قیمت 2 تخته 1,455,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل mohajer hotel

قیمت 2 تخته 1,555,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Azar

قیمت 2 تخته 1,660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Esatis

قیمت 2 تخته 1,670,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل javaheri hotel

قیمت 2 تخته 1,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AFRICA HOTEL

قیمت 2 تخته 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JAM

قیمت 2 تخته 1,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل merat hotel

قیمت 2 تخته 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط