تور ترکیبی قشم 8 تیر 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

960,000 تومان
BB

975,000 تومان
BB

975,000 تومان
BB

1,110,000 تومان
BB

1,500,000 تومان
HB

1,500,000 تومان
BB

1,620,000 تومان
نام هتل بهشت

قیمت 2 تخته 960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل کیمیا4

قیمت 2 تخته 975,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شمس

قیمت 2 تخته 975,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ساحلی خلیج فارس

قیمت 2 تخته 1,110,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آتامان قشم

قیمت 2 تخته 1,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل هانی

قیمت 2 تخته 1,500,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل اوینا

قیمت 2 تخته 1,620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط