تور کیش ویژه هتلهای کوروش و ویدا

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,450,000 تومان
1,520,000 تومان
BB

2,530,000 تومان
1,520,000 تومان
BB

2,590,000 تومان
1,520,000 تومان
اتاق رو به دریا
BB

2,590,000 تومان
1,520,000 تومان
اتاق رو به دریا
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,450,000 تومان 1,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,530,000 تومان 1,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,590,000 تومان 1,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات اتاق رو به دریا
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,590,000 تومان 1,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات اتاق رو به دریا

تورهای مرتبط