قیمت هتل های ارمنستان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

22 دلار
18 دلار
7 دلار
29 دلار
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

39 دلار
27 دلار
15 دلار
51 دلار
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

44 دلار
37 دلار
15 دلار
54 دلار
13 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

40 دلار
32 دلار
17 دلار
52 دلار
15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

45 دلار
39 دلار


13دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

49 دلار
42 دلار
15 دلار
66 دلار
15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

56 دلار
48 دلار
22 دلار
74 دلار
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

50 دلار
38 دلار
17 دلار
72 دلار
20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های اکونومی
BB

52 دلار
40 دلار
17 دلار
74 دلار
20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های استاندارد
BB

52 دلار
50 دلار
17 دلار
70 دلار
15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

55 دلار
48 دلار


10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های استاندارد
BB

57 دلار
50 دلار
17 دلار
70 دلار
10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های کینگ
BB

59 دلار
58 دلار
17 دلار
80 دلار
3 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

55 دلار
54 دلار
26 دلار
76 دلار
10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

69 دلار
60 دلار
17 دلار
89 دلار
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

62 دلار
57 دلار
19 دلار
82 دلار
7دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

73 دلار
64 دلار
17 دلار
93 دلار
20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

82 دلار
81 دلار
38 دلار
114 دلار
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

85 دلار
72 دلار
22 دلار
117 دلار
BB

88 دلار
70 دلار
19 دلار
130 دلار
BB

112 دلار
95 دلار
25 دلار
149 دلار
7 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

149 دلار
135 دلار


2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

148 دلار
130 دلار
23 دلار
180 دلار
جنب میدان جمهوریت
BB

220 دلار
199 دلار


2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

76 دلار
68 دلار
17 دلار
84 دلار
2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

67 دلار
58 دلار
17 دلار
87 دلار
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل BELLA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 22 دلار 18 دلار 7 دلار 29 دلار
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل SHIRAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 39 دلار 27 دلار 15 دلار 51 دلار
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Comfort Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 44 دلار 37 دلار 15 دلار 54 دلار
خدمات BB
توضیحات 13 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 40 دلار 32 دلار 17 دلار 52 دلار
خدمات BB
توضیحات 15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل Holiday Inn Express Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 45 دلار 39 دلار
خدمات BB
توضیحات 13دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Ani Central Inn

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 49 دلار 42 دلار 15 دلار 66 دلار
خدمات BB
توضیحات 15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Hrazdan Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 56 دلار 48 دلار 22 دلار 74 دلار
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 50 دلار 38 دلار 17 دلار 72 دلار
خدمات BB
توضیحات 20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های اکونومی
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 52 دلار 40 دلار 17 دلار 74 دلار
خدمات BB
توضیحات 20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های استاندارد
نام هتل Royal Plaza Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 52 دلار 50 دلار 17 دلار 70 دلار
خدمات BB
توضیحات 15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Ani Plaza Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 55 دلار 48 دلار
خدمات BB
توضیحات 10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های استاندارد
نام هتل Ani Plaza Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 57 دلار 50 دلار 17 دلار 70 دلار
خدمات BB
توضیحات 10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های کینگ
نام هتل Central Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 59 دلار 58 دلار 17 دلار 80 دلار
خدمات BB
توضیحات 3 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل AQUATEC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 55 دلار 54 دلار 26 دلار 76 دلار
خدمات BB
توضیحات 10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل Best Western Plus Congress Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 69 دلار 60 دلار 17 دلار 89 دلار
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Bass Boutique Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 62 دلار 57 دلار 19 دلار 82 دلار
خدمات BB
توضیحات 7دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل Imperial Palace Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 73 دلار 64 دلار 17 دلار 93 دلار
خدمات BB
توضیحات 20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Paris Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 82 دلار 81 دلار 38 دلار 114 دلار
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 85 دلار 72 دلار 22 دلار 117 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ramada Hotel & Suites by Wyndham Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 88 دلار 70 دلار 19 دلار 130 دلار
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 112 دلار 95 دلار 25 دلار 149 دلار
خدمات BB
توضیحات 7 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل Golden Palace Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 149 دلار 135 دلار
خدمات BB
توضیحات 2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Armenia Marriott Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 148 دلار 130 دلار 23 دلار 180 دلار
خدمات BB
توضیحات جنب میدان جمهوریت
نام هتل The Alexander Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 220 دلار 199 دلار
خدمات BB
توضیحات 2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Hyatt Place Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 76 دلار 68 دلار 17 دلار 84 دلار
خدمات BB
توضیحات 2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Ani Grand Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 67 دلار 58 دلار 17 دلار 87 دلار
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت