تور کیش ویژه هتلهای 5 ستاره

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,880,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

1,890,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,040,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,160,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,280,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,380,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,750,000 تومان
1,250,000 تومان
HB

2,890,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

3,150,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

3,590,000 تومان
1,250,000 تومان
نام هتل هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 1,880,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 1,890,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس پلاس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 2,040,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 2,160,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 2,280,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 2,380,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 2,750,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 2,890,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 3,150,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته 3,590,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط