تور کیش 24 و 25 خرداد 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,670,000 تومان
1,490,000 تومان
BB

1,690,000 تومان
1,490,000 تومان
BB

1,710,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

1,710,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

1,840,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

1,860,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

2,080,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

2,190,000 تومان
1,320,000 تومان
BB

2,540,000 تومان
1,320,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,670,000 تومان 1,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,690,000 تومان 1,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,710,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,710,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,840,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,860,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,950,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,080,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس پالاس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,190,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,540,000 تومان 1,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات