تور قشم ترکیبی خرداد1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
HB

1,570,000 تومان
HB

1,585,000 تومان
HB

1,585,000 تومان
HB

1,590,000 تومان
HB

1,590,000 تومان
HB

1,620,000 تومان
HB

1,650,000 تومان
نام هتل بهشت

قیمت 2 تخته 1,570,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ساحلی خلیج فارس

قیمت 2 تخته 1,585,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل هتل مارینا 1

قیمت 2 تخته 1,585,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل شمس

قیمت 2 تخته 1,590,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل نخل زرین

قیمت 2 تخته 1,590,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل کیمیا4

قیمت 2 تخته 1,620,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل هتل آرکا

قیمت 2 تخته 1,650,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط