تور کیش 13 خرداد 1400 (ویژه تعطیلات)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,530,000 تومان
2,430,000 تومان
1,990,000 تومان
BB

2,830,000 تومان
2,630,000 تومان
1,990,000 تومان
BB

3,430,000 تومان
3,120,000 تومان
1,990,000 تومان
ارامیس پالاس 5 ستاره
BB

3,730,000 تومان
3,370,000 تومان
1,990,000 تومان
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,530,000 تومان 2,430,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,830,000 تومان 2,630,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,430,000 تومان 3,120,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ارامیس پالاس 5 ستاره
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,730,000 تومان 3,370,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط