تور کیش 13 خرداد 1400 (ویژه تعطیلات)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,530,000 تومان
1,990,000 تومان
2,430,000 تومان
BB

2,830,000 تومان
1,990,000 تومان
2,630,000 تومان
BB

3,430,000 تومان
1,990,000 تومان
3,120,000 تومان
ارامیس پالاس 5 ستاره
BB

3,730,000 تومان
1,990,000 تومان
3,370,000 تومان
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,530,000 تومان 1,990,000 تومان 2,430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,830,000 تومان 1,990,000 تومان 2,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 3,430,000 تومان 1,990,000 تومان 3,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ارامیس پالاس 5 ستاره
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 3,730,000 تومان 1,990,000 تومان 3,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات