تور ترکیبی قشم 5روزه خرداد1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
HB

900,000 تومان
HB

910,000 تومان
HB

920,000 تومان
HB

920,000 تومان
HB

940,000 تومان
HB

960,000 تومان
HB

1,040,000 تومان
HB

1,530,000 تومان
نام هتل هتل مارینا 1

قیمت 2 تخته 900,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ساحلی خلیج فارس

قیمت 2 تخته 910,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل شمس

قیمت 2 تخته 920,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل نخل زرین

قیمت 2 تخته 920,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل هتل الوند 1 قشم

قیمت 2 تخته 940,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل کیمیا4

قیمت 2 تخته 960,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل رویال

قیمت 2 تخته 1,040,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل آتامان قشم

قیمت 2 تخته 1,530,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط