تور نخجوان عید فطر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 4 تخته توضیحات جزئیات هتل
FB

2,490,000 تومان
2,490,000 تومان
1,590,000 تومان
890,000 تومان
2,390,000 تومان
اقامت چهار تخته در سوئیت های VIP می باشد
نام هتل هتل تبریز نخجوان

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 4 تخته 2,490,000 تومان 2,490,000 تومان 1,590,000 تومان 890,000 تومان 2,390,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اقامت چهار تخته در سوئیت های VIP می باشد

تورهای مرتبط