تور رفتینگ 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
HB

380,000 تومان
اتوبوس 44 نفره
HB

450,000 تومان
اتوبوس 25 نفره
نام هتل بدون اقامت

قیمت 2 تخته 380,000 تومان
خدمات HB
توضیحات اتوبوس 44 نفره
نام هتل بدون اقامت

قیمت 2 تخته 450,000 تومان
خدمات HB
توضیحات اتوبوس 25 نفره

تورهای مرتبط