تور کیش 14 خرداد 1400 ( ویژه تعطیلات)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,990,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

2,020,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

2,070,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

2,230,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

2,330,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

2,450,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

2,630,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

2,990,000 تومان
1,650,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,990,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارس نیک

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,020,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,070,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایلی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,230,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,330,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,450,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,630,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,990,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات