تور نخجوان ویژه تعطیلات خرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته توضیحات جزئیات هتل
FB

4,390,000 تومان
3,650,000 تومان
9,500,000 تومان
4,190,000 تومان
3,890,000 تومان
FB

4,590,000 تومان
3,850,000 تومان
950,000 تومان
4,390,000 تومان
3,990,000 تومان
نام هتل Tebriz Hotel Nakhchivan

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 4,390,000 تومان 3,650,000 تومان 9,500,000 تومان 4,190,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل Duzdag Hotel

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 4,590,000 تومان 3,850,000 تومان 950,000 تومان 4,390,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات FB
توضیحات