تور کیش 30 و 31 کیش فروردین1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,590,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,610,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,720,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,740,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,880,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

2,030,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

2,040,000 تومان
1,290,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,610,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,720,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آریان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,740,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,880,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,950,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,030,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,040,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات