تور استانبول ویژه نوروز (4 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

10,270,000 تومان
12,790,000 تومان
9,050,000 تومان
BB

11,790,000 تومان
15,700,000 تومان
9,850,000 تومان
BB

11,790,000 تومان
15,700,000 تومان
9,850,000 تومان
BB

11,850,000 تومان
16,600,000 تومان
10,090,000 تومان
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,270,000 تومان 12,790,000 تومان 9,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,790,000 تومان 15,700,000 تومان 9,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,790,000 تومان 15,700,000 تومان 9,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,850,000 تومان 16,600,000 تومان 10,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات