تور ازمیر ویژه نوروز 1400 (6 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

14,000,000 تومان
16,250,000 تومان
12,390,000 تومان
BB

14,610,000 تومان
18,430,000 تومان
12,700,000 تومان
BB

16,600,000 تومان
22,410,000 تومان
13,690,000 تومان
نام هتل KAYA PRESTIGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,000,000 تومان 16,250,000 تومان 12,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA PLAZA IZMIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,610,000 تومان 18,430,000 تومان 12,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,600,000 تومان 22,410,000 تومان 13,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط