تور آنتالیا ویژه بهمن 99(4 شب)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,295,000 تومان
8,595,000 تومان
7,895,000 تومان
ALL

9,695,000 تومان
10,895,000 تومان
8,595,000 تومان
UALL

10,995,000 تومان
13,095,000 تومان
9,495,000 تومان
UALL

11,995,000 تومان
14,295,000 تومان
9,995,000 تومان
ALL

13,495,000 تومان
16,495,000 تومان
10,595,000 تومان
UALL

19,795,000 تومان
25,695,000 تومان
14,109,500 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,295,000 تومان 8,595,000 تومان 7,895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,695,000 تومان 10,895,000 تومان 8,595,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,995,000 تومان 13,095,000 تومان 9,495,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,995,000 تومان 14,295,000 تومان 9,995,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,495,000 تومان 16,495,000 تومان 10,595,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,795,000 تومان 25,695,000 تومان 14,109,500 تومان
خدمات UALL
توضیحات