آفر ویژه تور استانبول ویژه بهمن (3 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,295,000 تومان
2,795,000 تومان
2,195,000 تومان
BB

2,895,000 تومان
3,995,000 تومان
2,795,000 تومان
BB

2,995,000 تومان
4,095,000 تومان
2,395,000 تومان
BB

3,395,000 تومان
5,095,000 تومان
2,595,000 تومان
BB

3,495,000 تومان
5,295,000 تومان
2,895,000 تومان
BB

4,595,000 تومان
7,095,000 تومان
3,395,000 تومان
نام هتل MAXWELL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,295,000 تومان 2,795,000 تومان 2,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,895,000 تومان 3,995,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALL SEASONS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,995,000 تومان 4,095,000 تومان 2,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,395,000 تومان 5,095,000 تومان 2,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,495,000 تومان 5,295,000 تومان 2,895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,595,000 تومان 7,095,000 تومان 3,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات