تور کیش هتل های پنج ستاره

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,915,000 تومان
1,800,000 تومان
1,290,000 تومان
رو به جزیره
BB

2,040,000 تومان
1,990,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

2,050,000 تومان
1,890,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

2,145,000 تومان
1,960,000 تومان
1,290,000 تومان
نمای جزیره جزیره
BB

2,190,000 تومان
1,990,000 تومان
1,290,000 تومان
نمای دریا
BB

2,340,000 تومان
2,175,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

2,550,000 تومان
2,350,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

3,100,000 تومان
2,980,000 تومان
1,290,000 تومان
اتاق استاندارد رو به باغ
BB

3,800,000 تومان
3,650,000 تومان
1,290,000 تومان
نام هتل هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,915,000 تومان 1,800,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات رو به جزیره
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,040,000 تومان 1,990,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان 1,890,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,145,000 تومان 1,960,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات نمای جزیره جزیره
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,190,000 تومان 1,990,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات نمای دریا
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,340,000 تومان 2,175,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,550,000 تومان 2,350,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,100,000 تومان 2,980,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات اتاق استاندارد رو به باغ
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,800,000 تومان 3,650,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط