تور کیش 23 مهر99 (ویژه تعطیلات)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

720,000 تومان
640,000 تومان
BB

910,000 تومان
640,000 تومان
BB

970,000 تومان
640,000 تومان
BB

1,060,000 تومان
640,000 تومان
BB

1,120,000 تومان
640,000 تومان
HB

1,150,000 تومان
640,000 تومان
بانهار
BB

1,220,000 تومان
640,000 تومان
BB

1,380,000 تومان
640,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 720,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 910,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 970,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,060,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سارا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,120,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,150,000 تومان 640,000 تومان
خدمات HB
توضیحات بانهار
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,220,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,380,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط