تور کیش هتل های 5 ستاره

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,175,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,325,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,345,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,370,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,475,000 تومان
650,000 تومان
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,175,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,325,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,345,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,370,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,475,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات