تور کیش از مشهد ویژه 3 و 4 مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

980,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,160,000 تومان
1,650,000 تومان
BB

1,170,000 تومان
1,700,000 تومان
BB

8,800,000 تومان
1,110,000 تومان
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 980,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,160,000 تومان 1,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,170,000 تومان 1,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 8,800,000 تومان 1,110,000 تومان
خدمات BB
توضیحات