تور کیش 5 و 6 مهرماه 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

760,000 تومان
640,000 تومان
BB

840,000 تومان
640,000 تومان
BB

910,000 تومان
640,000 تومان
BB

980,000 تومان
640,000 تومان
BB

1,130,000 تومان
640,000 تومان
BB

1,290,000 تومان
640,000 تومان
BB

1,320,000 تومان
640,000 تومان
BB

1,440,000 تومان
640,000 تومان
BB

2,190,000 تومان
640,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 760,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 840,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 910,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 980,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,130,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,290,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,320,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,440,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,190,000 تومان 640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات