تور کیش مرداد 99 (مبدا شیراز)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

770,000 تومان
430,000 تومان
BB

830,000 تومان
430,000 تومان
BB

850,000 تومان
430,000 تومان
BB

990,000 تومان
430,000 تومان
BB

1,570,000 تومان
430,000 تومان
BB

2,450,000 تومان
430,000 تومان
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 770,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 830,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایلی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 850,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 990,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,570,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,450,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط