تور کیش 20 مرداد 99 ( مبدا کرمان)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

950,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,350,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,420,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,850,000 تومان
650,000 تومان
BB

2,150,000 تومان
650,000 تومان
BB

2,650,000 تومان
650,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 950,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,150,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,350,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,420,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,850,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,150,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,650,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط